Мета викладання полягає в засвоєнні необхідних знань з опанування теоретичних основ побудови, принципів організації внутрішньої структури сучасних комп’ютерних мереж, їх компонентів, організації управління, які забезпечують створення та використання інформаційних комп’ютерних систем військового призначення, а також придбання практичних навичок щодо оцінки характеристик комп’ютерних мереж та їх компонент з архітектурою