Метою викладання навчальної дисципліни "Основи побудови радіолокаційних систем радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації" є надання курсантові знань про: принципи та фізичні основи радіолокації, сигнали і завади в радіолокації, характеристики радіолокаційних цілей, статистичну теорію обробки радіолокаційних сигналів (виявлення, роздільну здатність, оцінювання параметрів), навчити курсантів науково-технічним методам побудови та обґрунтування основних технічних рішень, конструктивного виконання диспетчерських радіолокаторів радіолокаційних систем посадки літаків, необхідних для вивчення сучасних і перспективних засобів за фахом підготовки з урахуванням досвіду проведення АТО.

Метою викладання навчальної дисципліни “Вступ до фаху” є надання курсантові знань про: основи організації зв`язку і РТЗ польотів державної авіації, принципів побудови засобів зв’язку та радіотехнічних систем, їх контролю і діагностики, теорії та практики організації технічної експлуатації техніки зв`язку і РТЗ в частинах.