Курс "Англійська мова для повсякденного спілкування" призначений для систематизації раніше отриманих знань з іноземної мови в ситуаціях повсякденного спілкування , підвищення їх мовної компетенції до рівня Upper-Intermediate (B2).