модуль 4.1 Теоретичні та методичні основи роботи військового політолога