Курс розрахований на слухачів, які вже мають первинні знання з дисципліни основи повітряної навігації. В курсі розглядаються питання підготовки до виконання польотів в штурманському відношенні ,а також приклади виконання необхідних розрахунків.