Успіх сучасного загальновійськового бою значною мірою залежить від ретельної організації бойового забезпечення військ. Бойове забезпечення полягає в організації і здійсненні заходів, спрямованих на запобігання раптовому нападу противника, зменшенні ефективності його ударів і вогню по власних підрозділах і позиціях, створенні для свого війська сприятливих умов для своєчасної підготовки бою, точного вогню, своєчасного й організованого вступу в бій у найвигіднішій формі групування та успішного виконання поставлених бойових завдань. Воно зорганізується командирами і штабами відповідно до рішень загальновійськових командирів, завдань родів військ і розпоряджень за видами бойового забезпечення. В наш час підрозділи та військові частини збройних сил більшості держав оснащені сучасною зброєю та технікою, що дозволяє в значній мірі підвищити їх ударні вогневі та маневрові можливості. Сучасний бій дуже динамічний та швидкоплинний, а відтак вимагає від командирів усіх рівнів ретельного відношення до організації бойового забезпечення військ як перед збройним конфліктом, так і в ході його ведення. Відповідно до Бойового Статуту Збройних Сил України (ЗСУ) передбачається шість основних видів бойового забезпечення: розвідка; охорона; радіоелектронна боротьба; тактичне маскування; інженерне забезпечення; радіаційний, хімічний, біологічний захист. У даному навчальному курсі будуть розглянуті три складові частини бойового забезпечення військ, а саме: радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів та екологічна безпека; інженерне забезпечення; військова топографія. Перша частина присвячена викладенню вимог дисципліни «Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (у тому числі Екологія)». В першому розділі цієї дисципліни охарактеризовані вражаючі чинники, особливості та наслідки впливу ядерної, хімічної, біологічної й запалювальної зброї. Наведені потенційно небезпечні об’єкти та можливість реалізації ними надзвичайних ситуацій у випадку аварій. Зазначено джерела та ступінь впливу ЗСУ на стан довкілля України і запропоновано шляхи забезпечення екологічної безпеки військ. У другому розділі занотовано методи виявлення та оцінювання радіаційної, хімічної, біологічної обстановки, розглянуто напрямки підтримання безпеки підрозділів в умовах зараження та заходи з його ліквідації, вказано види аерозольного маскування та способи виконання аерозольних завіс. Друга частина ототожнює в собі вимоги дисципліни «Інженерна підготовка». В першому розділі розглянуті завдання, органи і засоби інженерного забезпечення бойових дій. У другому розділі наведено заходи та засоби організації виконання завдань інженерного забезпечення. Третя частина уособлює вимоги з дисципліни «Військова топографія». Перший розділ містить інформацію про структуру, методи читання та вивчення топографічних карт Збройних Сил України, схем ГУГЛ і карт рельєфу. Наведено послідовність вимірювання відстаней і площ за картами, визначення координат об’єктів, азимутів та дирекційних кутів. У другому розділі викладено порядок роботи з бойовими графічними документами та перспективи удосконалення топогеодезичного забезпечення ЗСУ в сучасних умовах. Курс призначений для курсантів та слухачів вищих навчальних закладів Збройних Сил України, а також для широкого загалу військових фахівців-практиків, які покликані відпрацьовувати питання організації бойового забезпечення військ у повсякденній діяльності.


Успіх сучасного бою значною мірою залежить від ретельної організації бойового забезпечення військ. Відповідно до Бойового Статуту Збройних Сил України радіаційний, хімічний, біологічний захист (РХБЗ) підрозділів являється основним видом бойового забезпечення. Вимоги РХБЗ обов'язкові до виконання командирами всіх рівнів як під час підготовки та ведення звичайних бойових дій, так і під час застосування зброї масового ураження (ЗМУ). Отже, метою курсу дисципліни "Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (у тому числі Екологія)" є набуття курсантами й студентами ХНУПС ім. Івана Кожедуба знань, умінь і навичок щодо виявлення та запобігання шкідливому впливу вражаючих чинників ядерних вибухів, хімічної й біологічної зброї, щодо якісного виконання бойових завдань в умовах застосування ЗМУ та реалізації надзвичайних ситуацій внаслідок аварій на потенційно небезпечних об'єктах. 

Згідно з робочою програмою навчальної дисципліни курс містить три кредитні модулі, три блоки змістових модулів та чотири змістові модулі. Перший кредитний модуль включає блок змістових модулів "Радіаційна, хімічна, біологічна, екологічна обстановка та її вплив на бойові дії та боєздатність військ", змістові модулі "Зброя масового ураження та потенційно небезпечні об'єкти", "Підтримання живучості підрозділів в умовах радіаційного, хімічного, біологічного зараження". Другий кредитний модуль містить блок змістових модулів "Радіаційна, хімічна, біологічна, екологічна обстановка та її вплив на бойові дії та боєздатність військ" зі змістовими модулями "Зброя масового ураження та потенційно небезпечні об'єкти", "Підтримання живучості підрозділів в умовах радіаційного, хімічного, біологічного зараження", а також блок змістових модулів "Організація та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділів" зі змістовим модулем "Організація та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного захисту з урахуванням специфіки підрозділів Повітряних Сил". Третій кредитний модуль включає блок змістових модулів "Організація та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділів" зі змістовним модулем "Виявлення та оцінювання радіаційної, хімічної, біологічної обстановки та її вплив на дії підрозділів".