Загальна мета навчальної дисципліни

 Метою викладання навчальної дисципліниАвтомобільна техніка (в т.ч. автомобільна підготовка) є навчити курсантів експлуатації вантажного автомобіля при виконанні задач за призначенням з урахуванням досвіду АТО.

Розроблено та внесено:

Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Розробники програми:

підполковник Рогозін Ігор Віталійович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри теорії та конструкції автомобільної та спеціальної техніки, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

підполковник Юхно Віталій Анатолійович - старший викладач кафедри теорії та конструкції автомобільної та спеціальної техніки, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

працівник ЗСУ Бабич Анатолій Петрович - кандидат військових наук доцент, доцент кафедри теорії та конструкції автомобільноїта спеціальної техніки.